Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2011

czarnulkaaa
8492 4d01
Reposted fromkafalung kafalung viagwiazdeczka gwiazdeczka
czarnulkaaa
To dziwne uczucie kiedy nie wiesz, co zrobić, jaką decyzje podjąć. Jesteś pomiędzy tym, co chcesz, a tym, co powinnaś wybrać.
Reposted frommefir mefir viagwiazdeczka gwiazdeczka
czarnulkaaa
7757 3a97
4372 a5d3
Reposted fromcollahflowah collahflowah viaikari ikari
czarnulkaaa
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viak0tunia k0tunia
czarnulkaaa
Depilacja gustu
i farbowanie wrażeń
lifting oczekiwań
sterylizacja marzeń
— Tweeterka
Reposted fromTweeterka Tweeterka viaula ula

August 09 2011

czarnulkaaa
8996 bf4e
Wikary
Reposted fromfarall farall
czarnulkaaa
Murzyn złapał złotą rybkę i rybka powiedziała, że może spełnić jego jedno życzenie. Murzyn w końcu wymyślił:
- Chciałbym przez chociaż jeden dzień być kwiatkiem.
Rybka wzięła nóż i odcięła mu kutasa.
Wkurzony murzyn:
- Coś ty mi zrobiła? Miałem być kwiatem!
- No i jesteś - czarny bez.
KWEJK.pl
Reposted fromfarall farall
czarnulkaaa
czarnulkaaa
6204 bf86
Reposted fromretaliate retaliate viakrainakredek krainakredek
being successful is 3% talent and 97% not being distracted by the internet...
jefferymavers
Reposted fromcr cr viakrainakredek krainakredek
czarnulkaaa
"Pijąc alkohol, trzeba znać swoją miarę" – powiedział mi kiedyś Franciszek Starowieyski. Zapytałem go dlaczego. "Bo można wypić za mało". I żyjąc, trzeba znać swoją miarę, bo można żyć za mało.
— Kuba Wojewódzki, Exclusiv
Reposted fromecce ecce viakrainakredek krainakredek
czarnulkaaa
1077 db59
Reposted fromprzecinek przecinek viakrainakredek krainakredek
czarnulkaaa
Reposted fromil il viakrainakredek krainakredek
czarnulkaaa
- Jak humor?
- Unormowany, nie popadający w skrajności, lekko zawiedziony i trochę tęskniący.
Reposted frommarysia marysia viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
czarnulkaaa
czarnulkaaa
5570 dcc4
Reposted fromhafssol hafssol viakrainakredek krainakredek
czarnulkaaa
Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.
— Margaret Thatcher
czarnulkaaa
2334 40af 500
czarnulkaaa
Chciałabym, aby ktoś zamkną nas w jednym pomieszczeniu, gdzie moglibyśmy powiedzieć sobie całą prawdę.
Reposted frommefir mefir viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl